Det gjelder ikke å bli en bedre versjon av deg selv,

men en versjon av deg selv som du har det bedre med.

Marit Sofienlund Almquist

 

Gledesspreder,
Heiagjeng,
Ledestjerne

 

De tre ordene oppsummerer min visjon og den jeg ønsker å være som person.
Det å spre glede er mitt viktigste mentale verktøy og har vært det som har hjulpet meg i livets bølgedaler. 
Jeg digger å heie på folk og løfte de frem, se de oppnår sine mål og foretar bevisste endringer for å skape seg et liv de trives bedre med. 
Ved å være en ledestjerne setter jeg en høyere standard til meg selv og den jeg ønsker å være som person. Samtidig minner det meg på å være et godt forbilde for mine to sønner. 


Gjennom Gledessprederne.no ønsker jeg å nå ut til folk og få de med på laget for å oppfylle og utvikle disse begrepene. 
Jeg ønsker å formidle hvilket potensiale og hvilke muligheter det ligger i å gleden både for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
I tillegg ønsker jeg å få ut budskapet om nytten av og hva som er mulig med mental trening og coaching.
Gjennom samtaler, øving, konkrete verktøy - der meditasjon er ett av de, er det mulig å lage nye nervebaner, tenke annerledes og handle nytt. 


Jeg har en allsidige bakgrunn med erfaring fra ulike bransjer, fra næringsliv og mange år som selvstendig næringsdrivende der jeg har drevet og solgt egen virksomhet. Som sertifisert NLP Coach gjennom Den Norske Coachforening og "The Journey Intensive" utdannet gjennom Brandon Bays    ønsker jeg å være en støttespiller og pådriver for deg. Jeg kan være der når du trenger ventilering, en som lytter, men også utfordrer. 
En person som kan vennlig dytte og dra deg, samtidig som jeg ansvarliggjør deg.