Book a call

FOREDRAG

      - glede gir utslag på  bunnlinje,  sykefravær og livskvalitet

 

Istedenfor å jakte suksess og lykke start med å legge til rette for gleden. For opplevd glede for arbeidstaker og enkeltindivid har direkte innvirkning på inntjeningen i bedriften, turnover, sykefravær og  effektiviteten.
For deg som enkeltperson kan det å prioritere gleden gi deg økt styrke til å stå i utfordrende livssituasjoner og det kan styrke ditt mentale immunforsvar. 
Som samfunn kan økt fokus på glede gi økonomiske besparelser og god helseeffekt.

Foredrag tilpasses mottakerne og passer både for bedrifter, organisasjoner og konferanser. 

Ta kontakt på [email protected] hvis du ønsker å høre mer om foredragsmulighetene.